Logotype för Krokomsbloggen

Webbdirektivet - de nya kraven på tillgänglighet

Sedan 2 december 2016 står det klart att alla EU-länder ska få lagar som syftar till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med funktionsnedsättning. Då publicerades nämligen EU-direktivet (2016/2102) om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i EU:s officiella tidning. Senast 23 september 2018 ska lagarna finna på plats i medlemsstaterna. Här kommer en förenklad sammanfattning av direktivet som är i allra högsta grad aktuell för Krokoms kommuns nya hemsida. Lagarna börjar att gälla 23 september 2019 och då vi inte planerar att bygga om igen inom några år så måste vi helt enkelt följa dessa lagar.

Några exempel som vi måste tänka på när vi bygger hemsidan:

 • Designa med tillräckliga kontraster
 • Erbjuda besökarna flera olika sätt att navigera
 • Vara konsekventa i navigation, struktur och utformning
 • Text ska gå att förstora utan problem
 • Använda text, inte bilder, för att visa text
 • Göra logisk tab-ordning
 • Skriva beskrivande rubriker och etiketter
 • Skriva med klarspråk

Vilka omfattas av de kommande lagarna?

Myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som offentligrättsliga organ ska uppfylla kraven.

Vilka är kraven?

De aktörer som omfattas ska:

 1. Utforma sina webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa, så att de uppfyller den europeiska standarden för tillgänglighetskrav lämpliga för upphandling av IKT (EN 301 549). Detta innebär för webbplatser att de ska följa webbriktlinje R1. Följ WCAG 2.0 nivå AAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Detta har Vägledningen för webbutveckling rekommenderat sedan 2012, men snart blir det alltså ett lagkrav. EU-direktivet gör några undantag, men vilka undantag (eller tillägg) som görs i svensk lag är ännu oklart.
 2. Erbjuda användare möjlighet att påtala brister i förhållande till ovanstående och begära att få det åtgärdat, och möjlighet att begära ut information som undantagits i punkt 1.
 3. Regelbundet publicera ett tillgänglighetsutlåtande (enligt en mall som EU-kommissionen ska ta fram), som redovisar hur man uppfyller punkt 1, länk till kommentarsfunktionen som beskrivs i punkt 2 ovan, samt länk till den instans som ska ha tillsynsansvar.

De nationella lagarna kan komma att ställa ytterligare krav, men ovanstående minimikrav ska vara gemensamma för hela EU.

När börjar kraven att gälla?

 • Nya webbplatser ska uppfylla kraven från och med den 23 september 2019.
 • Befintliga webbplatser (de som offentliggjorts innan lagen börjar gälla), samt tidsberoende media (video mm) ska uppfylla kraven från och med den 23 september 2020.
 • Publika appar ska uppfylla kraven från och med 23 juni 2021.

Sedan i slutet av november 2017 finns regeringens förslag Ds 2017:60 Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster publicerat. Remisstiden gick ut 27 februari 2018

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Genom att skriva ditt namn, din kommentar och trycka på knappen "Skicka kommentar" ger du ditt samtycke till oss att lagra dessa uppgifter. Här kan du läsa mer om vad du samtycker till och vilka rättigheter du har efter att ha lämnat data hos oss.