Logotype för Krokomsbloggen

Här ska jag visa Thory hur det kan fungera i administrationen

Den här mallen har två metadatafält, en enval för verksamhetsområde och ett flerval för taggar.